USO DE COOKIES

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia y nuestros servicios, así como mostrarle, desde nuestro sitio web o los de terceros, publicidad basada en el análisis de sus hábitos de navegación. Si pulsa en aceptar, consideramos que admite su uso.
Pode obter máis información na nosa Política de Cookies.

ACEPTAR

Aviso legal

Información do Titular

  • Denominación Social: ReTnova Proxectia Consulting S.L.
  • Nome Comercial: ReTnova
  • CIF: B70470737
  • Enderezo: C/República Checa nº40, Polígono de Costa Vella, 15707, Santiago de Compostela, A Coruña
  • Teléfono: 609 84 86 02
  • Email: retnova@retnova.com

Condicións de uso

ReTnova, responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións eiquí incluidas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

O usuario se compromete a facer un uso apropiado dos contidos e servizos que se ofrecen no sitio web, e con carácter informativo pero non limitativo, a non empregalos para: i)Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias ao orden público, ii) difundir contidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos, iii) provocar danos físicos ou lóxicos no sitio web, o dos seus proveedores, ou de terceiras persoas, iv)tentar acceder e no seu caso, manipular, contas de correo ou zonas de administración sen autorización expresa.

Queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, de forma total ou parcial, dos contidos deste sitio web, sen autorización expresa do titular.

O titular se reserva o dereito a modificar calquera tipo de información que poidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose abondo coa publicación no sitio web do titular.

As condicións de uso do sitio, así como o contido deste aviso legal, ríxense conforme á lexislación española. O usuario se somete á resolución de calquera litixio ante os Xuzgados e Tribunais de A Coruña.

Protección de datos

ReTnova cumpre coa normativa vixente en materia de protección de datos, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 ( GDPR), e a Lei orgánica de protección de datos e garantía de dereitos dixitais (LOPDGDD), Lei 3/2018 do 5 de decembro, relativos á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e demais normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal. Ao mesmo tempo, vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais da persoa usuaria.
A cobertura e envío dos formularios incluídos no sitio web acompáñase da información á persoa usuaria da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento de datos en cada caso. Así mesmo, a través dos formularios solicítase o consentimento expreso da persoa titular para realizar envíos a través de correo electrónico ou calquera outro medio proporcionado.
Os datos de carácter persoal solicitados a través do sitio web serán incorporados a un ficheiro cuxa titularidade e responsabilidade do tratamento lle corresponden a ReTnova.
A persoa (ou entidade) usuaria poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, portabilidade, limitación do tratamento e oposición, así como modificar as súas preferencias de envíos comerciais, a través de correo electrónico no enderezo: retnova@retnova.com. Nestes casos, a persoa usuaria deberá acompañar unha copia do seu DNI, pasaporte ou similar para os efectos da súa correcta identificación.
Atopará información máis detallada na sección de política de privacidade: https://www.retnova.com/gl/politica-privacidade

Limitacións de responsabilidade

O titular non se fai responsable do contido dos sitios correspondentes aos enlaces externos incluidos no sitio web.

O titular non se fai responsable ante a posible caída do servidor, virus, ou calquera tipo de malfuncionamento do sitio por causas alleas ao titular.

O titular non se fai responsable do uso fraudulento que poidan facer terceiras persoas dos contidos ou elementos tecnolóxicos dispostos no sitio web.

Propiedade intelectual e industrial

A totalidade deste sitio web: texto, imaxes, marcas, logotipos, arquivos de audio e video, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, se atopa protexida polas leis sobre propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

ReTnova

C/República Checa nº40, Polígono de Costa Vella, 15.707, Santiago de Compostela, A Coruña

www.retnova.com · · 604 078 903·609 848 602