header-cookies1 header-cookies2

Desenvolvemento organizacional e recursos humanos

Retención do talento e mellora da produtividade.

Desenvolvemento organizacional e recursos humanos

Contribuímos ao desenvolvemento das organizacións para a retención do talento e a mellora da produtividade.

  • Diagnóstico e asesoramento a partir da análise da cultura organizacional, clima laboral, absentismo, detección de necesidades formativas, mediante o uso de ferramentas adaptadas.
  • Asistencia técnica para facilitar a toma de decisións no ámbito das organizacións: análise e optimización de postos de traballo (RPT, profesiogramas), avaliación do desempeño así como para a posta en marcha de plans de igualdade e plans de responsabilidade social empresarial (RSE).
O noso campo de actuación é extenso, se non ves aquí o que estás buscando consúltanos, seguro que podemos axudarche.