header-cookies1 header-cookies2

Estudos e investigación social

Investigación a medida e novo coñecemento para adiantarnos aos acontecementos e optimizar os recursos e toma de decisións.

Estudos e investigación social

O coñecemento da realidade social facilita a toma de decisións e unha adecuada planificación das intervencións. Investigar é crear novo coñecemento.

O equipo profesional de ReTnova conta cunha sólida traxectoria na realización de estudos e investigacións sociolóxicas aplicadas a través do uso de métodos cuantitativos e cualitativos que permiten unha análise exhaustiva e individualizada da realidade social obxecto de estudo en áreas moi diversas:

Áreas de investigación:

 • Xénero (de forma específica e como transversal noutras áreas).
 • Saúde pública.
 • Saúde laboral.
 • Servizos sociais.
 • Formación e educación.
 • Emprego e inserción laboral.
 • Opinión pública e política.
 • ...

A tipoloxía de estudos abarca:

 • Estudos sectoriais.
 • Diagnóstico de necesidades.
 • Estudos de calidade- enquisas de satisfacción.
 • Estudos de mercado.
 • ...

As principais técnicas:

 • Enquisas.
 • Explotacións estatísticas.
 • Entrevistas en profundidade.
 • Grupos de discusión.
 • Grupos focais.
 • Historias de vida.
 • Delphi.

Adaptándonos ás necesidades da nosa clientela, proporcionamos servizos para o desenvolvemento de investigación en todas ou nalgunhas das súas fases: deseño de metodoloxías, realización do traballo de campo, análise de informacións cuantitativas e cualitativas e elaboración de informes de resultados.

O noso campo de actuación é extenso, se non ves aquí o que estás buscando consúltanos, seguro que podemos axudarche.